MBO Raad

Begrippenlijst MBO Raad

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Roc

betekenis & definitie

Roc staat voor regionaal opleidingencentrum. School die middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie verzorgt. Middelbaar beroepsonderwijs in de sectoren techniek, zorg en welzijn en economie bereidt deelnemers voor op een breed aantal beroepen.