MBO Raad

Begrippenlijst MBO Raad

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Referentieniveaus taal en rekenen

betekenis & definitie

Met zogenaamde referentieniveaus worden voor alle onderwijsniveaus de eisen voor taal en rekenen vastgesteld. Op vier momenten in de schoolloopbaan van leerlingen zijn referentiebeschrijvingen opgesteld. Voor elk moment is een fundamenteel niveau geformuleerd (F dat haalbaar wordt geacht voor het merendeel van de leerlingen) en een streefniveau (S dat gericht is op de leerlingen/studenten die meer aankunnen). Studenten die in 2013-2014 examen doen, krijgen voor het eerst te maken met de referentieniveaus.