MBO Raad

Begrippenlijst MBO Raad

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF)

betekenis & definitie

Het NLQF is een beschrijving van alle kwalificatieniveaus binnen Nederland met één begrippenkader.