Gepubliceerd op 03-03-2017

kumpulan

betekenis & definitie

(Moluks Malei s ) Samenkomst, groep. Kampong Vereniging van Molukkers. In de Molukken wonen families veelal dicht bij elkaar in dorpjes of kampongs (vanwege erfelijke grondrechten). In Nederland zijn Molukse families in de loop der jaren verspreid geraakt over verschillende steden.

Uit de behoefte familierelaties en pe!a-verbanden in stand te kun­ nen houden werden in de jaren vijftig en zestig kampongvereni­gingen opgericht. Deze kumpulans hebben niet alleen de functie onderlinge contacten warm te houden, maar via de kumpulan kun­ nen Molukkers elkaar ook steun verlenen bij bijv. begrafenissen, elkaar financieel bijstaan in moeilijke omstandigheden, contact onderhouden met dorpsgenoten op de Molukken. De afgelopen decennia hebben de kumpulans zich ook steeds meer toegelegd op ondersteuning van kampongs op de Molukken door geld in te zamelen voor scholen, bruggen, kerken, en ziekenhuizen. Ook tijdens de burgeroorlog op de Molukken in 1999-2002 verleenden kumpulans op tal van manier steun aan daar wonende familie en pela.