Mark Post

Prof of Physiology

Gepubliceerd op 01-09-2015

2015-09-01

Vasculaire Biologie

betekenis & definitie

Wetenschapsgebied dat zich bezighoudt met groei en ziekte van bloedvaten en de rol van bloedvaten in ziektes zoals kanker. Elk organisme groter dan 1 mm heeft bloedvaten in alle weefsels. Ziekte van bloedvaten, zoals aderverkalking, zijn daarom ernstig en omgekeerd zijn bloedvaten betrokken bij ziekten van andere weefsels zoals kanker.

Elk levend weefsel van enige omvang heeft bloedvaten die zuurstof en voedingsstoffen naar organen en weefsels brengen en afvalstoffen afvoeren. Geen enkele cel in het lichaam is verder dan 0.5 mm verwijderd van een bloedvat dat hem voedt. We hebben dus een heel dicht netwerk van bloedvaten in elk weefsel. Bij ziekten zijn bloedvaten dus vaak betrokken. Bloedvaten zijn zelf levende weefsels die ziek kunnen worden en kunnen degenereren. Aderverkalking is daar een goed voorbeeld van. Aderverkalking, wat eigenlijk voorkomt in de slagaderen, leidt tot vernauwing van bloedvaten waardoor het achterliggende weefsel -meestal hart, benen of hersenen- onvoldoende zuurstof krijgen en hun functie, al of niet tijdelijk, verliezen. Dit kan deels voorkomen worden met een gezonde leefstijl, maar als het eenmaal tot hartinfarct, etalage-benen of beroerte heeft geleid moet de vernauwing worden opgeheven door een stent of door operatie. In sommige gevallen moet er een bypass worden aangelegd. Hiervoor zijn andere bloedvaten nodig, meestal uit de borst of uit de benen. In de toekomst kunnen wellicht deze bypasses gemaakt worden uit lichaamseigen cellen door tissue-engineering. De eerste prototypen zijn gemaakt en getest maar het zal nog vele jaren duren voordat ze in patienten kunnen worden gebruikt.
Ook voor de groei van tumoren zijn bloedvaten nodig. Er wordt uitvoerig onderzocht of remmen van bloedvat groei een goede behandeling van kanker vormt. Er zijn al middelen op de markt die zo manier werken. Bloedvaten hebben een centrale plaats in ons lichaam in en zijn een belangrijk doel voor onderzoek en behandeling.