temporele summatie betekenis & definitie

temporele summatie - Optelling van op elkaar volgende exciterende en inhiberende prikkels die door één synaps aan de membraan van een neuron worden doorgegeven. T.s. zorgt samen met ruimtelijke summatie voor de productie van een postsynaptische potentiaal.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946