Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

supranormale prikkel

betekenis & definitie

supranormale prikkel - Prikkel die een bepaald gedrag beter deblokkeert, veroorzaakt dan de normale, natuurlijke sleutelprikkel voor dat gedrag. Doorgaans gaat het om artificiële prikkels (kunstmatig groot ei dat sterker het broedgedrag deblokkeert dan een normaal ei, modetekeningen waarin vrouwelijke kernmerken overdreven worden), maar s.p. komen ook in natuurlijke omstandigheden voor (een koekoeksjong dat bij de voedsterouder door de grotere gestalte meer voedsel toegestopt krijgt dan de eigen, kleinere jongen). Het effect van een s.p. is een vorm van prikkelsummatie.