seksuele isolatie betekenis & definitie

seksuele isolatie - Het voorkomen van barrières tussen soorten voor wat de voortplanting betreft. Door s.i. kunnen nauw verwante, sympatrische soorten naast elkaar voorkomen zonder vermenging van genetisch materiaal. Deze barrières kunnen van morfologische, fysiologische of ethologische aard zijn. Gedragsbarrières vindt men terug in de balts (waar verschillende seksuele signalen worden gebruikt).

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946