Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

politiek

betekenis & definitie

politiek - Het geheel van sociale verbanden, tijdelijk van aard, in een groep hoog geëvolueerde soorten met een complex sociaal systeem, die erop gericht zijn gezamenlijk een doel te bereiken binnen de sociale context die individueel niet kan bereikt worden. P. bestaat o.a. uit het vormen van allianties, het zich herhaaldelijk onderwerpen aan de dominante leider van de groep, vriendschapsbanden met bepaalde individuen sluiten, enzovoort. Een p. veronderstelt dat de individuen vooruitzien, geheugen, inzicht hebben, dus een zeker niveau van bewustzijn kennen. Het is bij verscheidenen soorten primaten waargenomen.