Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

ouderinvestering

betekenis & definitie

ouderinvestering - De inbreng van een ouder voor het grootbrengen van een nakomeling ten koste van de inbreng voor andere nakomelingen. Bij dieren met een inwendige bevruchting zal de o. meestal het grootst zijn bij het wijfje. In het seksueel conflict trachten elk der seksen de o. zo veel mogelijk over te laten aan de andere. Er treedt ook een conflict op tussen ouders en nakomelingen in het ouder-kind-conflict. De o. is minimaal bij soorten met een r-selectie, maar goed ontwikkeld bij soorten met een K-selectie.