Gepubliceerd op 28-03-2017

organisatiestructuur

betekenis & definitie

organisatiestructuur - Term gelanceerd door G.Baerends: bouw¬plan dat bepaalt welke procedures moeten gevolgd worden om via de morfologi¬sche en fysiologische struc¬tuur, het gedrag tot stand te brengen. De o. ¬omvat o.a. de relaties tussen prikkel en reactie, tussen motivatietoestan¬den en gedrag, tussen verschillende gedragin¬gen of gedragselemen¬ten... In de vergelijking van het gedrag met de werking van een computer, staat de morfologie, fysiologie... van het organisme tot de hardware, zoals de o. tot de software.