Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

intelligentie

betekenis & definitie

intelligentie - Term met verscheidene omschrijvingen, gaande van leervermogen, over redeneervermogen, tot inventiviteit of inzicht. Het is wellicht aangewezen i. te zien als een veelheid van vaardigheden, waaronder waarnemingsvermogen, verbeelding, geheugen, mentale flexibiliteit, de mogelijkheid het gedrag aan te passen, de mogelijkheid problemen op te lossen, rekening te kunnen houden met voorgaande ervaringen om situaties in te schatten, enzovoort. Doordat slechts één of enkele vaardigheden die in i.-testen gemeten worden, geen maat voor i. kunnen zijn, is het zeer moeilijk de i. van een individu te meten, of vergelijkingen te maken tussen verschillende culturen of diersoorten. Bij testen om de i. bij dieren te meten, dient steeds voor ogen gehouden te worden dat elke soort aan een eigen omgeving is aangepast, en dat er motorische of zintuiglijke beperkingen kunnen optreden waardoor cognitieve vaardigheden onopgemerkt kunnen blijven.