inprenting betekenis & definitie

inprenting - Een leerproces dat zich voordoet in een kenmerkende kritische periode in een vroege fase van de ontogenetische ontwikkeling van een individu, en waarbij aan de hand van de informatie die uit de omgeving wordt verworven, een beeld wordt gemaakt van de ouders, van soortgenoten, van het soortspecifieke voedsel, van de voortplantingsplaats, enzovoort. In normale omstandigheden neemt een pasgeboren of uit het ei gekropen dier meteen de ouders waar en vertoont een volgreactie; dat beeld wordt blijvend ingeprent. In experimentele omstandigheden of in abnormale situaties kan een verkeerd beeld worden ingeprent, waardoor later ook een verkeerde voortplantingspartner wordt gezocht. I. is irreversibel en kan enkel binnen de kritische fase plaatsgrijpen.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946