informatietheorie betekenis & definitie

informatietheorie - Gedeelte van de cybernetica dat zich bezighoudt met de informatie-inhoud. De i. is ontstaan als een een wiskundige toepassing op signaaloverdracht, vooral in de telecommunicatie, maar is later ook toegepast op de semiotiek. Het beschouwt informatie als een statistisch bepaalde grootheid die kan uitgedrukt worden op basis van een reeks alternatieven in het signaal en de waarschijnlijkheid van het voorkomen van het signaal. Deze waarde wordt uitgedrukt in bits.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946