Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

infantilisme

betekenis & definitie

infantilisme - Het gebruik door adulte dieren van gedragselementen of -patronen die eigen zijn aan jonge dieren, bijvoorbeeld om de agressie te remmen in de balts of in het verzoeningsgedrag.