imponeren betekenis & definitie

imponeren - Het vertonen van houdingen en handelingen die een dreigend karakter hebben en andere individuen er toe aanzetten zich te onderwerpen. In een gestructureerde groep kunnen dominante dieren door i. hun status periodiek bekrachtigen. Bij toevallige ontmoetingen tussen organismen kan het i. verhinderen dat er bloedige gevechten plaatsgrijpen. Het imponeergedrag laat toe de grootte en kracht van een individu te schatten, hoewel hierbij enigszins sprake is van bedrog: imponerende dieren maken zich groter of angstaanjagender dan ze in werkelijkheid zijn.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946