Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

hygiënisch gedrag

betekenis & definitie

hygiënisch gedrag - Genetisch bepaald gedrag bij bijenvolken die resistent zijn tegen de bacterieziekte American foulbrood. De werksters openen de cellen van de zieke larven en verwijderen deze uit de korf. Hierdoor kan de ziekte zich niet verspreiden. Bijenvolken die dit gedrag niet vertonen, zijn niet resistent. W.C. Rothenbuhler toonde met mendeliaanse kruisingsproeven aan dat de gedragingen ‘openen van cellen’ en ‘verwijderen van larven’ elk bepaald worden door één gen. De allelen voor het niet-hygiënisch gedrag (niet openen en niet verwijderen), zijn dominant over deze van het h.g.