geluidsspectrogram betekenis & definitie

geluidsspectrogram - of sonogram. Een grafische voorstelling van een geluid in de vorm van een tweedimensionale figuur in een assenstelsel: de abscis geeft het tijdsverloop weer, de ordinaat de frequentie of de amplitude van het geluid, zodat een g. toont hoe de frequentie of de amplitude van een geluid verandert tijdens het verloop van dat geluid. Er wordt veel gebruik gemaakt van g. in de bio-akoestiek.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946