Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

geluidsspectrogram

betekenis & definitie

geluidsspectrogram - of sonogram. Een grafische voorstelling van een geluid in de vorm van een tweedimensionale figuur in een assenstelsel: de abscis geeft het tijdsverloop weer, de ordinaat de frequentie of de amplitude van het geluid, zodat een g. toont hoe de frequentie of de amplitude van een geluid verandert tijdens het verloop van dat geluid. Er wordt veel gebruik gemaakt van g. in de bio-akoestiek.