Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

formatio reticularis

betekenis & definitie

formatio reticularis - of reticulaire formatie, waakcentrum. Netwerk in de hersenstam met vele groeperin-gen van neuronen waarvan de axonen zeer ver kunnen uitlopen naar andere hersengebieden. Deze gespeci¬aliseerde groeperingen lopen van de medulla oblongata tot het mesencephalon. De f. r. is via afferente en efferen¬te neuronen verbonden met andere hersencentra en met vele li¬chaams-delen (vooral zintuigen). In deze structuur kunnen meerdere kernen met verschillende func¬ties worden onderscheide. Kernen in de medulla oblon¬gata vormen centra voor ademha-lingsbewegingen en voor de bloedsomloop (regeling van bloeddruk). In het mesencephale deel huist een activeringssysteem dat de waakzaam¬heid, en dus de slaap-waakcy¬clus controleert. Dit centrum onder¬houdt het bewustzijn door de hersenschors te activeren (reticulair activerend systeem). Tenslot¬te kan de f. r. de algemene motoriek opdrijven of afremmen.