flemen betekenis & definitie

flemen - Van het Duitse flehmen, een reactie van mannelijk vee, schapen, geiten, paarden en katten op vaginale secreties en urine, waar¬bij het hoofd wordt geheven, de mond geopend en de opperlip opge¬trokken. Op die wijze kan de lucht - bela¬den met mole¬culen van niet-vluchtige seksferomo-nen uit urine en vaginale se¬creties ¬¬¬in het vomeronasaal orgaan ¬¬belanden. Achter in dit orgaan wor-den de moleculen door chemo¬receptoren gea¬nalyseerd (zoals in de neus). Vermoe¬delijk dient het f. om het in oestrus komen van de wijfjes waar te nemen. ¬F. komt ook voor buiten de seksuele context, en bij wijfjes, maar in mindere mate.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946