Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

feromoon

betekenis & definitie

feromoon - Stof die in het proces van de chemische communicatie wordt geproduceerd en verspreid door de actor, en opgevangen door de reuk- of smaakzintuigen van de reactor, en die uitsluitend hiervoor worden gevormd (in tegenstelling tot andere chemische signalen, zoals urine, die nog een andere functie hebben). F. die werkzaam zijn over de soortengrenzen heen (interspecifieke communicatie), worden allomonen genoemd. Men zou ook de hormonen kunnen beschouwen als f. die binnen één organisme werken: het ene orgaan of weefsel beïnvloedt de werking van een ander orgaan of weefsel. De chemische communicatie bij sociale insecten maakt veel gebruik van f.