Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

communicatie

betekenis & definitie

communicatie - Gedragssysteem waarbij een organisme (of cel) de mogelijkheid op het vertonen van een bepaald gedrag van een ander organisme (of cel) verhoogt. Eenvoudig geschema¬ti¬seerd wordt gesteld dat c. het geheel is van [signaal + reactie]. Volgens een andere, even waardevolle visie, is c. het uitwisselen van informatie tussen twee of meer organismen. Om van c. te kunnen spreken moet aan vier voorwaarden zijn voldaan: 1. er moet een signaal worden gepro¬duceerd door een zender of actor, 2. dit signaal moet gecap¬teerd worden door de zintuigen van een ontvanger of reactor, 3. deze ontvanger moet hierop antwoorden met een reactie, dus het signaal moet een invloed hebben op het gedrag van de ontvanger, 4. de reactie moet biologisch betekenisvol zijn voor de zender en eventueel voor de ontvanger (het in stand houden van het individu, de mogelijkheid bieden om genen in nakomelingen over te dragen...). Doorgans grijpt c. binnen dezelfde soort plaats, maar er zijn meerdere voorbeelden bekend van interspecifieke c., zoals het alarmsignaal.