bijendans betekenis & definitie

bijendans - Bewegingen die een foeragerende bij maakt bij thuiskomst in de kolonie om de andere bijen in te lichten over de plaats en aard van de gevonden nectar. De dans bestaat uit ringvormige bewegingen voor voedsel dat zich dichtbij bevindt, en 8-vormige bewegingen met een kwispeldans van het achterlijf ter hoogte van het snijpunt van de 8 voor verder afgelegen voedsel. Dit gaat gepaard met piepende geluiden. De dans grijpt plaats in het verticaal vlak op eender welke honingraat. De richting van de dans t.o.v. de verticale as en de frequentie van het piepen en kwispelen (trager kwispelen = grotere afstand in een logaritmische verhouding) bevatten complexe informatie over de plaats waar het voedsel zich bevindt. De b. is een voorbeeld van een zeer complexe communicatie bij ongewervelde dieren: er kan informatie worden doorgegeven over iets dat niet aanwezig is; daarenboven wordt het horizontaal vlak van de omgeving weergegeven in een verticale kaart op de honingraat.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946