Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

bewustzijn

betekenis & definitie

bewustzijn - Toestand van corticale werking die een kader levert voor de integratie van de input. Er kunnen verschillende niveaus worden onderscheiden: (1) de aanwezigheid van aandacht en de mogelijkheid om die aan¬dacht doelgericht te veranderen, (2) de creatie van en het omgaan met abstracte ideeën, alsook het communi¬catief uitdrukken ervan, (3) de mogelijkheid om de betekenis van een handeling van tevoren na te gaan, en verwachtin¬gen en plannen te heb¬ben, te anticiperen, (4) zelferkenning en het erkennen van andere individuen, (5) het hanteren van esthetische en ethische waarden. B. ¬is aan een complex zenuwstelsel verbonden maar kan niet op één plaats van het zenuwstelsel worden gelokaliseerd, het is het resultaat van de werking van vele cortexgebieden samen. Ook al kan men geen scherpe grens trekken tussen dieren met en dieren zonder b. toch is er een verband tussen de complexiteit van het zenuwstelsel en het niveau van het b. Bij de hogere vertebraten manifesteert het b. zich verschillend in linker- en rechterhersenhemisfeer, waardoor de lateraliteit van de hemisferen ontstaat. Slaap is een toestand van verlaagd b.