Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

behaviourisme

betekenis & definitie

behaviourisme - School uit de psychologie die vooral in de Verenigde Staten invloed had en de nadruk legde op sterk atomistische en fysische verklaringen van gedrag als opponent van de studie van mentale toestanden. Hierbij wordt elk gedrag verklaard als ofwel een eenvoudige reflex of het resultaat van een leerproces, waarbij een gedrag steeds het gevolg is van een zintuiglijke waarneming, en dus geen spontane veroorzaking kan hebben. Het bestaan van aangeboren gedrag wordt dus ontkend. De complexe systemen van integratie van de input alvorens een output wordt gegenereerd, worden hierbij ontkend. Door de opkomst van de biologische vraagstellingen van de ethologie en door de cognitieve ethologie is deze school grotendeels van het toneel verdwenen.