Beau Geste hypothese betekenis & definitie

Beau Geste hypothese - Hypothese die stelt dat de functie van het zeer rijke repertorium aan liederen bij sommige zangvogels erin bestaat andere mannetjes van de soort te verjagen uit het gebied door hen de indruk te geven dat de veelheid aan liederen wijst op de aanwezigheid van vele mannetjes, en de dichtheid van het gebied dus te groot is om zich nog te kunnen voortplanten. Deze vogels kunnen hiervoor gebruik maken van vocale mimicry, waarbij liederen van andere soorten worden nagebootst.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946