abnormaal gedrag betekenis & definitie

abnormaal gedrag - Gedragspatroon dat vertoond wordt bij een minderheid in de populatie, dat niet veroor¬zaakt wordt door een duidelijke ziektetoestand, dat niet adaptief is in evolutieve zin, en dat niet onderhou¬den wordt door een gelijktijdige conditionering of veroor¬zaakt wordt door aanwijsbare gebeurtenissen tijdens vroegere erva¬ringen. Het kan het welzijn schaden.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946