Dr. Marjan Huisman

Adviseur/trainer Tekst & Gesprek Twinc

Gepubliceerd op 05-03-2019

2019-03-05

Themagecentreerde Interactie

betekenis & definitie

Themagecentreerde Interactie (TGI) is een handelingsconcept dat levend leren stimuleert en waarmee mensen zichzelf en anderen kunnen leiden. Het ‘thema’ in de TGI is de formulering van de opgave van de groep. Het creëert voor de groep de focus van de interactie. TGI omvat een waardegebonden methodiek en basishouding.

TGI is in de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw ontwikkeld door Dr. Ruth C. Cohn (1912 - 2010). Zij was een Duitse psychoanalytica, die in de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten vluchtte voor het naziregime. Haar oorspronkelijke inzet was pedagogisch-therapeutisch. Tegenwoordig wordt TGI op allerlei werkterreinen ingezet: management en leidinggeven, pedagogiek, advisering, supervisie, training en coaching. Doordat TGI ruimte biedt, is het ook te combineren met diverse andere methodieken voor persoonlijkheids- en groepsontwikkeling.

Volgens de TGI-theorie worden groepsinteracties bepaald door vier, gelijkwaardige factoren:
1. ‘ik’ (ieder individu);
2. ‘wij’ (de interactie tussen de individuen);
3. ‘het’ (de taak waar de groep voor staat);
4. ‘globe’ (de context waarbinnen de groep werkt).
Deze factoren zijn gevisualiseerd als een driehoek in een globe. Met dit model zijn situaties te interpreteren en handelingsstrategieën te ontwikkelen. Voor groepsleiders komt het erop aan tussen de vier factoren dynamisch te balanceren.

TGI kent drie uitgangspunten:
1. Mensen zijn autonoom en interdependent. Hun autonomie groeit met het bewustzijn van hun interdependentie.
2. Ontwikkeling en groei verdient respect. Daarbij is het humane waardevol en het inhumane waardebedreigend.
3. Vrij beslissen vindt plaats binnen grenzen. Die grenzen liggen binnen mensen zelf en daarbuiten. Deze grenzen zijn te verruimen.

Dit leidt tot twee vereisten:
1. Wees je eigen leider.
2. Let op hindernissen op je eigen weg en die van anderen.

TGI wordt vertegenwoordigd door het Ruth Cohn Institute for TCI International; in Nederland en Vlaanderen door de afdeling Lage Landen.

Bronvermelding