Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

Werkgroep

betekenis & definitie

Kleine, min of meer zelfstandige of relatief autonome groepen van medewerkers in een arbeidsorganisatie, waarbij sprake is van:

- een afgeronde groepstaak of -taakstelling;
- een informatiesysteem dat terugkoppeling (feed-back) op de groepsprestatie mogelijk maakt;
- ruimte voor de groepsleden om tempo, kwantiteit en kwaliteit te reguleren;
- de mogelijkheid om zelfstandig contacten met staf- en hulpdiensten of met voor- en nageschakelde afdelingen op te nemen;
- een beperkte omvang, zodat de groepsleden directe contacten met elkaar kunnen onderhouden en in sociaal-psychologisch opzicht een kleine groep (small group, face to face group, groep met group-mind) vormen.