Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

Vierde macht

betekenis & definitie

In zijn l’Esprit de Lois verdedigt Montesquieu de scheiding van machten in de staat: het stelsel van de Trias Politica. Drie machten, de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Dit is een van de grondbeginselen van ieder democratisch staatsbestel.

De groeiende macht van de topambtenaren van de departementen wordt wel de Vierde macht genoemd. Vooral in tijden van minder stabiele politieke situaties, waarin ministers hun politieke bestaan niet zeker zijn, manifesteert zich deze Vierde macht. De politiek neigt er steeds meer toe belangrijke vraagstukken door te schuiven naar de toppen van de departementen.