Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

2017-05-03

Test

betekenis & definitie

Een gestructureerde proef die aan moet geven in welke mate een structuur, systeem, routing, persoon, groep of afdeling geschikt is voor het realiseren van een huidig of toekomstig doel. Bij het testen van dingen of personen komen problemen van validiteit, betrouwbaarheid en objectiviteit aan de orde. Door standaardisatie probeert men ongewenste neveneffecten te vermijden.