Subcultuur betekenis & definitie

Hiervan is sprake wanneer men een onderscheid wil maken tussen kleine en meer omvattende groepen bijvoorbeeld de afdelingscultuur ten opzichte van de bedrijfscultuur, maar ook de bedrijfscultuur ten opzichte van de concerncultuur enzovoort. Hoe meer niveaus of functies in een sociale organisatie onderscheiden worden des te groter de kans dat er eigen subculturen ontstaan (zie Cultuur).

Gepubliceerd op 03-05-2017