Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

Staf

betekenis & definitie

Groep van functionarissen, al dan niet gegroepeerd in afdelingen, die in een lijn-staforganisatie een adviserende functie ten aanzien van de lijn-functionarissen bekleden. De staf bestaat uit een groep deskundige medewerkers, die niet direct aan de produktie of dienstverlening meewerken, doch een interne ondersteunende en adviesfunctie bekleden.

Het woord staf wordt ook gebruikt voor de groep hoogste lijn- en staffunctionarissen die rechtstreeks rapporteert aan de directie of raad van bestuur en in de zogenaamde stafvergadering periodiek, bijvoorbeeld wekelijks, bijeenkomt.