Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

Staatsschuld

betekenis & definitie

De uitstaande schuld van het Rijk.

Staat van herkomst en besteding der middelen met behulp van deze staat tracht men de stroom van middelen, die door een bedrijf gaat nader te analyseren. In veel jaarverslagen wordt tegenwoordig deze staat opgenomen. De staat moet inzicht geven in de wijze waarop het bedrijf in het afgelopen jaar met haar financiële middelen is omgesprongen. In feite is zo’n staat niets anders dan een omgewerkte en aangevulde vorm van de mutatiebalans. Deze ontstaat als men de balansen van een bedrijf op twee verschillende data opmaakt en de verschillen van de diverse posten bepaalt.