Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Gepubliceerd op 03-05-2017

Sociale controle

betekenis & definitie

Sociale beheersing. Het geheel van reguleringsmechanismen van het gedrag in een groep, institutie of samenleving, met het doel het menselijk gedrag te conformeren aan dat van het door de groep gewenste èn de continuïteit van de groep te waarborgen door afwijkend gedrag te corrigeren.

Door middel van positieve sociale sancties (beloning, promotie, goedkeuring en dergelijke) en negatieve sociale sancties (degradatie, het mislopen van een promotie, berisping enzovoort) tracht men met behulp van ‘sociale controle’ het gedrag van het groepslid te sturen of bij te sturen.