Rentabiliteit betekenis & definitie

Een belangrijke financieel-economische term. Het geeft de verhouding aan tussen het met vermogen verworven inkomen en de omvang van het vermogen dat geïnvesteerd is voor realisering van dit inkomen (doorgaans de winst). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rentabiliteit van het totale vermogen en de rentabiliteit van het eigen vermogen. Het totale met het vermogen verkregen inkomen wordt doorgaans genomen na aftrek van winstbelastingen.

Gepubliceerd op 03-05-2017