Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

Raad van toezicht

betekenis & definitie

In het bedrijfsleven: een toezichthoudend college met een taak die overeenkomt met die van een raad van commissarissen, maar qua samenstelling en formele positie geen wettelijke grondslagen heeft.

In de non-profit-sector en in het algemeen in sectoren waar andere juridische vormen dan een vennootschap gebruikelijk zijn, zoals een stichting of vereniging is sprake van een college van algemeen bestuur, in onderscheid met het wettelijke en statutaire begrip bestuur. In een ziekenhuis of een schoolorganisatie ligt de volledige bestuurlijke bevoegdheid en eindverantwoordelijkheid bij het bestuur. In navolging van het bedrijfsleven wenst men echter de bestuurlijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden meer bij de directie te leggen, waarbij aan het bestuur een meer toezichthoudende rol blijft voorbehouden, die overeenkomt met die van de commissarissen van een vennootschap. In die gevallen wordt gesproken van een ‘raad van toezicht’ of in enkele gevallen van een ‘raad van toezicht en advies’. Deze laatste aanduiding verwijst nog sterker naar de commissarissenrol, omdat die behalve wettelijk toezichthoudende taken ook adviserende taken omvat.