Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

Public relations (PR)

betekenis & definitie

De officiële definitie van de Vereniging voor Public Relations en Voorlichting (NGPR) - luidt: ‘Public relations is het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen’. In de moderne opvattingen wordt PR beschouwd als een managementfunctie met het doel stelselmatig en planmatig zorg te dragen voor het scheppen en onderhouden van communicatieve relaties die een organisatie nodig heeft met interne en externe publieksgroepen. Het oordeel en optreden van de groepen is van wezenlijk belang voor het voortbestaan en het welzijn van die organisatie.

Publiekrecht, het recht dat de ordening van het gemeenschapsleven en de daarmee samenhangende belangen tot doel heeft. Wezenskenmerk vormt de gezagsverhouding tussen overheid en onderdaan. Het publiekrecht omvat het staatsrecht, het administratief recht, het strafrecht, het strafprocesrecht en het volkenrecht. Het ambtenarenrecht valt onder het administratief recht. Met ambtenaren wordt geen arbeidsovereenkomst in de sfeer van het burgerlijk recht aangegaan.