Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

Probleemoplossing

betekenis & definitie

Het (langs systematische weg) wegnemen of verhelpen van de als zodanig gevoelde psychische spanning of geconstateerde afwijking (= gap) tussen een gewenste streeftoestand (de Should-toestand) en een werkelijke toestand (de Is-toestand). Daartoe bestaan in principe twee mogelijkheden:

1. het wijzigen van (het beeld van) de gewenste streeftoestand, of het bijstellen of wijzigen van het aspiratieniveau;
2. het uitoefenen van gerichte actie om wens en werkelijkheid weer op één lijn te krijgen, bijvoorbeeld door middel van het opstarten van een proces van beleids- en strategievorming.

Indien men niet gewend is problemen systematisch aan te pakken, of qua persoonlijkheid daartoe niet geneigd is, is probleemoplossing vaak een kwestie van trial and error of ad-hoc-besluitvorming, varend op het kompas van intuïtie en ervaring.