Positie betekenis & definitie

Een belangrijk begrip in de sociologie en sociale psychologie, aldaar gehanteerd in de betekenis van sociale positie. De positie maakt deel uit van de sociale structuur, het netwerk van sociale interacties en interactiemogelijkheden en van posities, dat kenmerkend is voor een bepaalde groepering.

De sociale positie in een groepering is het om de interacterende persoon gecentreerde betrekkelijk permanente knooppunt van sociale interacties en tussenmenselijke communicaties, waarbij ten opzichte van de medegroeperingsleden sociale rangverhoudingen bestaan van boven-, onder- of nevengeschiktheid, waardoor de rangpositie wordt bepaald.

De positie houdt een bepaald geheel van taken in, de zogenaamde functie. Posities kunnen daarom worden onderscheiden op basis van de functie van de interacties. Omtrent een bepaalde positie bestaan bepaalde rolverwachtingen en rolnormen.