Organisatie-ontwikkeling betekenis & definitie

Een beheerst proces van onderzoek, beïnvloeding en verandering van organisaties, met als doelstelling de ontplooiing en persoonlijke groei van mensen in organisaties en het beheersen van de organisatie als zich ontwikkelend samenwerkingsverband , waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel inductieve als deductieve onderzoeks- en veranderingsmethoden.

Deze algemene omschrijving laat zich vertalen in de volgende werkdefinitie van organisatie-ontwikkeling: een planmatig en vanuit het beleidsniveau geautoriseerd en gesteund proces om de organisatie in structurele, procedurele en culturele zin te ontwikkelen en/of te veranderen, onder inschakeling van de mensen in die organisatie, met als doel het reorganiserend vermogen te vergroten en daarmee de doeleinden van zowel de organisatie, de organisatieleden als de maatschappij beter te bereiken.

Gepubliceerd op 03-05-2017