Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Gepubliceerd op 03-05-2017

Objectief recht

betekenis & definitie

De rechtsregeling van bijvoorbeeld koop, verkoop, pacht en huur wordt wel recht in objectieve zin of kortweg objectief recht genoemd, terwijl de daaraan ontleende bevoegdheden (bijvoorbeeld die van kopen en verkopen) rechten in subjectieve zin, subjectief recht, worden genoemd.

< >