Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Gepubliceerd op 03-05-2017

Institutie

betekenis & definitie

Sociologisch kernbegrip, dat in zeer veel betekenissen wordt gebruikt. In algemene betekenis: het door de geschiedenis heen sociaal gekristalliseerde en vastgelegde collectieve gedragspatroon dat het handelen van de mens modelleert, vaak zonder dat deze zich het bewust is. Onder deze betekenis vallen de (mode)stijlen, gebruiken en etiquette. Zie ook Instituut, Institutionalisering.