Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Gepubliceerd op 03-05-2017

Frictiewerkloosheid

betekenis & definitie

De werkloosheid die het gevolg is van de normaal te achten dynamiek van het economisch proces. Zij betreft de fricties in aansluiting op de vraag naar en het aanbod van arbeid. Bijvoorbeeld schoolverlaters en afgestudeerden zoeken werk en vinden dit niet onmiddellijk.