Factoring betekenis & definitie

Het voorfinancieren van vorderingen op afnemers door middel van een doorlopende overdracht van deze vorderingen aan een factoorbedrijf. Dit bedrijf incasseert de vordering bij de afnemers voor eigen risico en rekening. Het bedrijf zal echter alleen die vorderingen voorfinancieren die in haar ogen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Hiermee kan het bedrijf het uitstaande debiteurenbedrag verminderen, waardoor de vermogensbehoefte afneemt.

Laatst bijgewerkt 03-05-2017