Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Gepubliceerd op 03-05-2017

Direct costing

betekenis & definitie

Een methode van kosten en opbrengstenrubricering waarbij van de totale kosten uitsluitend de variabele kosten worden gerelateerd aan een kostendrager (produkt of order). De vaste kosten worden beschouwd als periode-kosten en worden als zodanig rechtstreeks ten laste gebracht van de resultatenrekening van die periode. Het is een kostencalculatiemethode ten behoeve van het nemen van beslissingen op korte termijn.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.