Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Gepubliceerd op 03-05-2017

Continuïteit

betekenis & definitie

Het doorlopend verband, doorlopend proces. De continuïteit van een arbeidsorganisatie, een arbeidsproces enzovoort laten bestaan; de voortgang van het proces waarborgen. Wordt continuïteit in het algemeen en met name voor wat betreft de werkgelegenheid een groot goed geacht, toch behoeft discontinuïteit niet in alle gevallen negatief te worden beoordeeld. Een kentering kan een gang van zaken gunstig beïnvloeden.