Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

2017-05-03

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

betekenis & definitie

Een overeenkomst tussen één of meer werkgevers of één of meer rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van werkgevers enerzijds en één of meer rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van arbeiders anderzijds, waarbij voornamelijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden bij (individuele) arbeidsovereenkomsten in acht te nemen. Artikel 1 Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst 1927.