Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

Beroepsvereniging

betekenis & definitie

Een samenwerkingsverband van aangesloten beroepsbeoefenaren, al dan niet optredend als rechtspersoon, dat een collectieve belangenbehartiging voor de leden nastreeft.