Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

Behoefte

betekenis & definitie

- In psychologische zin: de gesteldheid waarin men al dan niet bewust een gemis, een gebrek, een tekort, een schaarste ervaart en ernaar streeft dit gemis enzovoort aan te vullen of op te heffen. De mate waarin dit lukt geeft de mate van behoeftenbevrediging aan.

- In economische zin: behoefte als streven naar goederen of diensten of situaties die nodig zijn om in leven te blijven, die als nuttig of als aangenaam voorkomen of voldoen aan hogere aspiraties.

Verwante begrippen: verlangen, begeerte, motief.